[BSCvsKPI G32] Hình ảnh lớp kỹ thuật xây dựng HT QT hiệu suất KPI online 32

Cảm ơn anh chị đã cùng HLV Cường đi qua 8 buổi cầm tay chỉ việc trong lớp BSCvsKPI G32 vừa qua. Hi vọng anh chị và các bạn sẽ ứng dụng thành công để xây dựng hệ thống QT hiệu suất.

Với mong muốn anh chị em có thể làm được, GSA xin gửi anh chị 3 đề xuất:
1. Chứng nhận: Để nhận chứng chỉ, anh chị vui lòng hoàn thành bộ sản phẩm trên mô hình giả định của bản thân.
2. Học lại: Việc học lại là hoàn toàn miễn phí. Mỗi một lớp sẽ có một mô hình giả định khác nhau nên khi tham gia lớp mới, chúng ta sẽ tiếp cận một số thông tin mới. Tuy nhiên cách làm thì vẫn như cũ. Nếu tham gia, anh chị vui lòng báo cho các bạn trợ lý giúp.
3. Hỗ trợ: Nếu triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cần hỗ trợ. Anh chị vui lòng đừng ngại liên hệ với HLV. HLV sẽ cùng đồng đội đến hỗ trợ anh chị xây xong 1 bộ phận rồi rút đi. Việc hỗ trợ này xuất phát từ mong muốn anh chị có thể làm được vì thế không cần bất kì khoản kinh phí nào cả anh chị ạ.

Tái bút: GSA xin được gửi lời mời tham dự lớp BSCvsKPI mới. Chi tiết thông tin:
• Khai giảng: 16/04/2024 – Thứ 3
• Thời gian: Tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, từ 19h15 – 21h15

Chi tiết về lớp học: https://daotaonhansu.net/2024/03/23/tb-mo-lop-ky-thuat-trien-khai-va-xay-dung-bscvskpi-online-zoom-g33-16-04/


Buổi 1 – Hệ thống QTNS tổng thể


Buổi 1 – Hệ thống QTNS tổng thể


Buổi 1 – Hệ thống QTNS tổng thể


Buổi 2 Ly thuyết về phương pháp BSCvsKPI


Buổi 2 Ly thuyết về phương pháp BSCvsKPI


Buổi 2 Ly thuyết về phương pháp BSCvsKPI


Buổi 2 Ly thuyết về phương pháp BSCvsKPI


Buổi 2 Ly thuyết về phương pháp BSCvsKPI


Buổi 3 – Thực hành xác định ý tưởng chiến lược


Buổi 4 – Thực hành xây dựng Bản đồ chiến lược


Buổi 4 – Thực hành xây dựng Bản đồ chiến lược


Buổi 5 – Thực hành xác định thẻ BSC tổ chức (KPI CEO)


Buổi 6 – Thực hành xác định thư viên KPI bộ phận


Buôi 7 – Thực hành xác định thẻ KPI vị trí


Buổi 8 – Thực hành xây dựng chính sách lương thưởng 3p tắt