Học viện Nhân sự (GSA) xin gửi anh chị học viên hướng dẫn học online tương tác qua zoom: Dùng máy tính (laptop – PC) và phần mềm zoom: http://blognhansu.net.vn/?p=23904 Dùng điện thoại iPhone: http://blognhansu.net.vn/?p=23890 Dùng điện thoại SamSung: http://blognhansu.net.vn/?p=23915 Phùng phần…

read more