Lịch đào tạo của GSA trong tháng 6/2021

Trân trọng kính báo các khóa Học viện Nhân sư (GSA):

  1. Khóa Xây dựng hệ thống lương (3P) P05 online trên Zoom – 26/05 – Thứ 4, thứ 6 từ 19h00 – 21h00 trong 20 – 22 buổi.
  2. Khóa BSCKPI G07 online trên Zoom – 01/06 – Thứ 3, thứ 5 từ 19h00 – 21h00 trong 5 – 7 buổi.
  3. Khóa Giải mã Nhân sự online K06 – 21/05 – Thứ 2, thứ 4 từ 19h00 – 21h00 trong 20 buổi.
  4. Khóa BSCKPI G08 online – 06/07 – Thứ 3, thứ 5 từ 19h00 – 21h00 trong 5 – 7 buổi.

Liên hệ: Ms Mai – 083.8833.616 | Zalo: 036.9904.004
Trân trọng,
Học viện Nhân sư (GSA)

Leave a Reply

Your email address will not be published.