Cảm ơn cô giáo, buổi học tối qua thật tuyệt vời

Cảm ơn cô giáo, buổi học tối qua thật tuyệt vời. Phương pháp dùng case của học viên đã trải qua để hướng dẫn mang tính ứng dụng cao. Mong những buổi học tiếp theo.

Ms Chân Hòa – học viên dự án Giải mã Nhân sự