[LỘ TRÌNH HỌC] Khóa học “TRẢI NGHIỆM NHÂN SỰ” – HRE K01 Khai giảng vào Sáng Thứ 7, 8h30 ngày 10/10/2020

[LỘ TRÌNH HỌC] Khóa học “TRẢI NGHIỆM NHÂN SỰ” – HRE K01Khai giảng vào Sáng Thứ 7, 8h30 ngày 10/10/2020 Xin giới thiệu đến cả nhà, khóa học “TRẢI NGHIỆM NHÂN SỰ” – HRE K01.Chúng ta sẽ sẽ theo LỘ TRÌNH NHƯ THẾ NÀO?Sơ bộ, chúng ta sẽ dựa theo Hệ thống QTNS Tuyển –

Read More