Danh sách khóa học tại GSA

Học viện Quản trị Nhân sự GSA kính gửi anh chị học viên lịch học như sau:


🌱 1. Khóa Kỹ thuật triển khai BSC&KPI online: Tối thứ 3 thứ 5 từ 19h00 – 21h00 online trên zoom trong vòng 5-7 buổi. Chi tiết xem tại: daotaonhansu.net/kpi
🌱 2. Khóa kỹ thuật xây dựng và triển khai hệ thống lương (3P) P10 online: Tối thứ 4, thứ 6 từ 19h00 – 21h00 online trên zoom trong vòng 22 buổi. Thực hành trên mô hình giả định. Chi tiết xem tại: daotaonhansu.net/3ps
🌱 3. Khóa Giải mã nhân sự online: Tối thứ 3 thứ 5 hoặc tối 2 – 4 từ 19h00 – 21h00 online trên zoom trong vòng 20 buổi. Chi tiết xem tại: hrshare.edu.vn/giaima

Leave a Reply

Your email address will not be published.