Vũ Thu Hương

Cám ơn thầy nhiều. Thầy dạy dỗ có tâm quá. Covid đang căng thẳng. Thầy và gia đình giữ sức khỏe ạ!