Tham gia học không chỉ học lí thuyết, còn có cơ hội được trải nghiệm thực hành phân tích mổ xẻ để xây dựng BSC, KPI trên case của chính doanh nghiệp mình nên học xong có cái ứng dụng được ngay vào Doanh nghiệp