Thành Nguyễn

Họp chiến lược vẫn là điều mình thích nhất từ ngày đi làm tới giờ : ) Cảm ơn thầy Cường và các anh chị đã góp ý cho Fixer. Hy vọng sẽ đưa công ty phát triển tốt hơn trong năm 2021.