Nguyễn Mai Trang

Thầy dạy dễ hiểu và chi tiết. Trước em có đi nghe mấy buổi BSC mà về không tự làm được. Em cảm ơn thầy!