Ngô Thị Hải Hà

Chuyên gia Nhân sự Công đồng HRShare.