Cảm ơn thầy. Hôm qua học nhiều kiến thức hay quá. Khi nào rảnh thầy up được video thầy up lên sớm giúp. Hôm qua nhiều kiến thức tổng hợp hay thật ạ!