Dạo này sếp bảo tuyển rõ là lắm. Có dạy được đâu mà Tuyển Đào tạo là kỹ năng mà HR phải có mà bây giờ vậy DẠY THẾ NÀO ? DẠY CÁCH DẠY. Vấn đề là người được đào tạo nữa…

read more