Chỉ cần có điện thoại máy tính bảng, laptop hoặc TV kết nối Internet