Câu chuyện về tuyển dụng người có ý chí

Câu chuyện về   tuyển dụng   người có ý chí  Bị loại ngay từ vòng đầu tiên, nhưng đến vòng phỏng vấn trực tiếp, chàng trai ấy vẫn quyết tham dự vì “tôi tin rằng mình có thể đậu”. Tiếp đó là những bất ngờ, để cuối cùng “anh là người đầu tiên được

Read More